SHRM kan veel beter

SHRM kan veel beter!

Beste co-creators en andere belangstellenden,

Op deze site treft U mijn verslag van een studie met als centrale vraag: “Kan Strategisch Human resource Management (veel) beter?”

In het afgelopen jaar heb ik geprobeerd om via deze site op basis van open-access en co-creation een antwoord te vinden op deze vraag.

Veel mensen, HR-practitioners, wetenschappers, ondernemers, zelfstandigen, werknemers, ondernemingsraadsleden etc. hebben gereageerd op mijn verzoek om constructieve en kritische feedback.

Veel reacties zijn in het onderzoeksverslag verwerkt.  Daarnaast leveren de ontvangen reacties nog stof voor minstens twee tot drie boeken over Strategisch HRM.

Via “SHRM; het boek” en “Bijlagen” kunt U de zes hoofdstukken en elf bijlagen van het boek raadplegen of downloaden.

Ik dank allen die aan het tot stand komen van dit boek een bijdrage hebben geleverd heel hartelijk!

Job Hoogendoorn.